ข่าวแวดวงอุดมศึกษา ฉบับที่ 14730 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561