ข่าวแวดวงอุดมศึกษา ฉบับที่ 22082 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561