ข่าวแวดวงอุดมศึกษา ฉบับที่ 25103 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561